VÄLKOMMEN TILL JURIDISKA STEROIDER SVERIGE
 

Eftersom vi inte samlar in eller bestämmer användningen av personuppgifter som finns i Klientuppgifterna och eftersom det inte bestämmer vilka syften som sådana personuppgifter samlas in, kan sättet att samla in sådana personuppgifter eller användningen av sådana personuppgifter, Vi agerar inte som registeransvarig när det gäller Europeiska unionens allmänna databeskrivningsförordning (förordning (EU) 2016/679, nedan kallad GDPR) och har inte ansvaret enligt GDPR.